Fakta om stress

Fakta om stress

Stress er en naturlig reaktion hos alle normalt fungerende mennesker. En stressreaktion sker ubevidst og sættes i gang fra hjernen, når vi eksempelvis oplever vores ressourcer eller kompetencer ikke står mål med de krav der stilles.

Helt grundlæggende giver vores nervesystem besked om, at vi skal gøres klar til kamp eller flugt. Stress er ikke en sygdom, men står det på over længere tid vil det udvikle sig til en belastningstilstand og kan føre til alvorlig sygdom.

Længerevarende stress påvirker os fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt og også vores immunforsvar, går fra at blive styrket under akut stress til at blive svækket over tid. Det er derfor vigtigt, at der søges sparring hos en kompetent stresscoach, terapeut eller behandler, som har viden omkring stress, da der ellers er risiko for at forværre tilstanden.

Der er virkelig grund til at tage stress alvorligt og det er her viden kan gøre forskellen. Lærer vi vores stress reaktioner at kende, vil vi forstå at bruge kroppens signaler, som proaktivt stresshåndteringsredskab og derved også finde mening og formål, med hvorfor vi reagerer og hvad der skal til for at bevare eller genoprette balancen.

Det er individuelt hvad der stresser og dermed også hvad der skal til for at genskabe balance.Men der er nogle grundlæggende biologiske elementer, som spiller ind, som vi alle har god grund til at huske os selv og hinanden på i vores hverdag, som også er stress forebyggende.

Klik her for at downloade pjecen Lær dine stresssignaler at kende.

Kontakt mig her